Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai và những gì chúng tôi làm

Chúng tôi là Tâm Lý Học, một nhóm nhỏ gồm các Nhà Tâm lý học chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và giàu lòng nhân ái làm việc tại cơ sở của chúng tôi ở Ba Đình, trung tâm của Hà Nội. Chúng tôi gặp mọi người ở mọi lứa tuổi để đánh giá và can thiệp tâm lý, và chúng tôi chuyên về sức khỏe thể chất và tình cảm. Cơ sở này bắt đầu hoạt động vào năm 2016, và trong khi chúng tôi đã phát triển và thay đổi trong những năm qua, chúng tôi vẫn cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc riêng tốt nhất cho từng khách hàng của chúng tôi.

Cam kết của chúng tôi

Chính sách này cung cấp thông tin tổng quan về cách chúng tôi tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu và cơ sở mà mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được xử lý. Mặc dù chúng tôi có thể cần thu thập và lưu giữ một số dữ liệu cá nhân nhất định để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn, chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn.

Mục đích của chính sách bảo mật này

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích cung cấp cho bạn thông tin về cách TamLy.com.vn thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thông qua việc bạn sử dụng trang web này và bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi. Điều quan trọng là bạn phải đọc chính sách bảo mật này cùng với bất kỳ thông báo bảo mật nào khác mà chúng tôi có thể cung cấp vào những trường hợp cụ thể khi chúng tôi thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân về bạn hoặc con bạn, để bạn biết đầy đủ về cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu.

Bộ điều khiển / Chi tiết liên hệ

Tâm Lý Học là người kiểm soát và chịu trách nhiệm về dữ liệu cá nhân của bạn (được gọi chung là “chúng tôi” trong chính sách bảo mật này). Chúng tôi đã chỉ định một nhân viên bảo vệ dữ liệu chịu trách nhiệm giám sát các câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, bao gồm bất kỳ yêu cầu nào để thực hiện các quyền hợp pháp của bạn, vui lòng liên hệ theo cách sau:

Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật chính sách bảo mật

Email: [email protected]

Địa chỉ: số 39 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà nội

Cách chúng tôi lấy thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng các phương pháp khác nhau để thu thập dữ liệu từ và về bạn, bao gồm thông qua các tương tác trực tiếp, công nghệ tự động hoặc thông qua các bên thứ ba.

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi, cho dù qua điện thoại, email, trang web hoặc các phương tiện khác, chúng tôi có thể lưu giữ hồ sơ về thư từ đó. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn hoàn thành các bảng câu hỏi khác nhau và các biểu mẫu khác mà chúng tôi sẽ sử dụng để điều chỉnh dịch vụ của chúng tôi theo nhu cầu của bạn. Chúng tôi có thể lưu giữ hồ sơ của bất kỳ cuộc họp và phiên họp nào dưới dạng ghi chú bằng văn bản, ghi chú điện tử và ghi âm. Chúng tôi có thể nhận được thư từ của bạn hoặc từ các cá nhân hoặc tổ chức khác liên quan đến các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Chúng tôi cũng có thể tạo ra các ghi chú, đánh giá hoặc báo cáo. Khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập dữ liệu kỹ thuật về thiết bị của bạn, các thao tác duyệt và mẫu từ các nhà cung cấp phân tích. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân này bằng cách sử dụng cookie. Vui lòng xem thêm phần bên dưới về việc sử dụng Cookie của chúng tôi.

Thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó

Dữ liệu cá nhân, hoặc thông tin cá nhân, có nghĩa là bất kỳ thông tin nào về một cá nhân mà từ đó người đó có thể được xác định. Nó không bao gồm dữ liệu mà danh tính đã bị xóa (dữ liệu ẩn danh).

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể giữ về bạn được nhóm thành các danh mục dựa trên cách chúng tôi sử dụng thông tin và thời gian chúng tôi có thể cần lưu giữ thông tin đó. Các danh mục này được giải thích bên dưới, cùng với chi tiết về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ trong mỗi danh mục và tuyên bố ngắn gọn về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu đó để làm gì.

Thông tin liên lạc

Chúng tôi nắm giữ thông tin liên hệ mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và chúng tôi sử dụng thông tin này để liên hệ với bạn về việc cung cấp dịch vụ. Thông tin này có thể bao gồm:

 • Tên đầy đủ của bạn địa chỉ bưu điện của bạn
 • Địa chỉ email của bạn
 • (Các) số điện thoại của bạn
 • ID dịch vụ trực tuyến của bạn (ví dụ: Skype)

Quản lý chung

Chúng tôi nắm giữ thông tin chung mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và chúng tôi sử dụng thông tin này để quản lý việc cung cấp dịch vụ cho bạn. Một số thông tin này cũng cho phép chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm:

 • Ngày, giờ và địa điểm của các phiên
 • Email liên quan đến việc tổ chức các cuộc hẹn

Mối quan hệ gia đình

Chúng tôi có thể yêu cầu một liên hệ trong Trường hợp khẩn cấp được chỉ định để đảm bảo rằng chúng tôi có thể tuân thủ các thỏa thuận hợp lý về sức khỏe và an toàn. Nếu chúng tôi yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ để cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc nếu một thành viên gia đình, người giám hộ hoặc người được thỏa thuận khác có liên quan trực tiếp đến trường hợp của bạn, thì chúng tôi có thể cần giữ chi tiết liên hệ của những cá nhân đó.

Thông tin nhạy cảm

Do bản chất của các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể cần xử lý dữ liệu liên quan đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn (hoặc con bạn). Quy định chung về bảo vệ dữ liệu coi dữ liệu liên quan đến sức khỏe là một danh mục dữ liệu cá nhân đặc biệt, có nghĩa là chúng tôi cần những lý do cụ thể để xử lý dữ liệu này. Chúng tôi cũng có thể cần giữ một số thông tin này trong trường hợp có truy vấn pháp lý. Thông tin chúng tôi nắm giữ có thể bao gồm:

 • Tên của bạn hoặc nếu có, tên của con bạn, độ tuổi và giới tính.
 • Dữ liệu liên lạc trong tin nhắn văn bản, email và thư thoại.
 • Thông tin chi tiết về sức khỏe tinh thần và thể chất của những người trong gia đình, bao gồm thông tin về bất kỳ dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc xã hội nào mà bạn có thể đã nhận được từ các nhà cung cấp khác như bác sĩ đa khoa, cố vấn hoặc bệnh viện, cũng như các loại thuốc được quản lý.
 • Thông tin cơ bản liên quan đến vấn đề đang trình bày, chẳng hạn như các mối quan hệ trong gia đình.
 • Ghi chú phiên, bao gồm nhật ký liên lạc, thư từ, ghi chú, đánh giá và bảng câu hỏi liên quan đến bất kỳ hỗ trợ nào mà chúng tôi cung cấp, được lưu giữ theo hướng dẫn từ cơ quan chuyên môn của chúng tôi.
 • Thông tin chi tiết về các bác sĩ lâm sàng khác liên quan đến trường hợp của bạn, và các ghi chú điều trị chi tiết.

Chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc sử dụng dữ liệu này với tư cách là Nhà tâm lý học lâm sàng để cung cấp đánh giá và can thiệp tâm lý, phù hợp với hướng dẫn của cơ quan quản lý của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích cung cấp các dịch vụ này cho bạn và để xử lý thanh toán cho các dịch vụ này.

Chúng tôi yêu cầu sự đồng ý rõ ràng của bạn để xử lý dữ liệu nhạy cảm, vì vậy khi bạn gửi thông tin chi tiết của mình, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo tiếp theo yêu cầu bạn xác nhận sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý này.

Trường hợp chúng tôi được yêu cầu thu thập dữ liệu cá nhân theo luật hoặc theo các điều khoản của hợp đồng giữa chúng tôi và bạn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu đó khi được yêu cầu, chúng tôi có thể không thực hiện được hợp đồng (ví dụ: để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn hoặc con bạn). Nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu được yêu cầu, chúng tôi sẽ phải chấm dứt dịch vụ dành cho bạn / con bạn vì chúng tôi không thể thực hành nếu không có thông tin này.